Nadolig Ailgylchu

Peidiwch ag anghofio ailgylchu'r Nadolig hwn!

Rydyn ni i gyd yn prynu ac yn defnyddio llawer yn ystod y Nadolig, ond mae'n hawdd ei ailgylchu o gwmpas y cartref gyda chymaint o eitemau nawr yn cael eu hailgylchu.

O bapur bwyd a poteli diod plastig i flychau cardbord sy'n cynnwys anrhegion o dan y goeden Nadolig - mae yna ystod eang o becynnau ailgylchadwy a all fynd i'ch bocsys ailgylchu neu sachau ailgylchu glas.

x