Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Cystadleuaeth Ailgylchu Cardiau Nadolig i Ysgolion

  1. Casglwch gardiau Nadolig gan deulu, ffrindiau a chymdogion acewch â hwy i’r ysgol

 

  1. Pwyllgor Eco’r Ysgol i rannu’r cardiau yn gardiau na allant gael eu hailgylchu ac yn gardiau all gael eu hailgylchu. Cofiwch y rheol euraidd:

Na i unrhyw gardiau sy’n cynnwys glitter, rhubanau, ffoil neu sydd wedi cael eu lamineiddio

Pwyllgor Eco’r Ysgol i gyfri nifer y Cardiau Nadolig sy’n cael eu hailgylchu gyda chardfwrdd yr ysgol a rhoi’r cyfanswm i Bella Williams erbyn 4pm, Ddydd Gwener,

 26 Ionawr 2018  

 

  1. Bydd yr ysgol sydd â’r swm uchaf o Gardiau Nadolig sydd wedi cael eu casglu yn ennill gwobr gyntaf a’r ysgolion yn yr ail a’r drydydd safle yn ennill gwobrau cysur

Gwobrau: 1af £125             2il £75        3ydd  £25

(mewn talebau)

I gyfranogi yn y gystadleuaeth ac i gael cyfle i ennill, cofrestrwch drwy

Gydlynydd Eco’r ysgol a chysylltu â Bella Williams

 ar  Isabel.williams@merthyr.gov.uk             

 

Pob Lwc!!!

      

Rhoddir y gwobrau gan Gronfa Fuddion Cymunedol Viridor Waste Management Ltd

 

x